Znak towarowy jako własność przemysłowa prowadzonego przedsięwzięcia.

Każdy któż prowadzi działalność gospodarczą i posiada znak towarowy to dzięki niemu jest poznawalny dla własnego petenta. To znak towarowy odróżnia towary od wszystkich innych osiagalnych na rynku i jest nośnikiem wartości danego przedsiębiorstwa.

ochrona znaku towarowego może przedstawiać najbardziej cenny atut. Znak towarowy przedstawia segment własności intelektualnej i ma kluczowe wartość dla pomyślności kierowanej działalności gospodarczej. Znaki towarowe jako własność przemysłowa powinien być wpisany w rejestr znaków towarowych.

Inni czytali też

Patenty to narzędzie na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw

grupa prawników
Opracował: Steven Vance
Na podstawie: http://www.flickr.com
Staranie się o zdobycie odpowiedniego dla siebie patentu dość powszechnie kojarzy się nam wyłącznie z ludźmi, którzy dokonali jakiegokolwiek nowatorskiego odkrycia i zamierzają zagwarantować sobie do niego wyłączne prawo. W praktyce jednak takie rzeczy są wymagane w bardzo wielu różnych sytuacjach, i wcale nie korzystają z nich jedynie ci najwięksi wynalazcy. Bardzo często dochodzi chociażby do tego, że firma prowadząca działalność w danej branży opracowuje dla siebie nowatorskie rozwiązanie, nieużywane w żadnym innym miejscu.


Własność przemysłowa to odmiana praw patentowych wypływających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Przykładami praw wyłącznych są: patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy oraz prawo ochronne na rejestracja znaków towarowych wpisany w rejestr znaków towarowych.

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu wsparcia w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dociekanie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Prawnik
Opracował: Daniel X. O'Neil
Na podstawie: http://www.flickr.com
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną. Pomoc prawna opiera się w szczególności na dawaniu pomocy i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym. Sugestia techniczna bazuje w szczególności na sporządzaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej skierowanychded do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Swoich sił jako rzecznicy testować mogą prawnicy i absolwenci kierunków politechnicznych na przykład jak inżynieria, mechanika, elektronika i mechatronika. Drzwi do profesji uchylone są także m.in. dla chemików, farmaceutów, weterynarzy, biologów i biotechnologów. Chociaż aby stać się rzecznikiem, nie wystarczy dyplom wymienionych kierunków. Trzeba bowiem ukończyć trzyletnią, organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych aplikację rzecznikowską. Warunkiem zapisania jest zaliczenie egzaminu wstępnego, który obejmuje m.in. podstawy prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej i prawa konstytucyjnego oraz zasady wykonywania tego zawodu. Notowany jest też język obcy kandydatów (do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski).

Podstawą stwierdzenia cen za usługi rzeczników patentowych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych gdzie jest rzecznik patentowy cennik.
2020-11-16
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.