Co należy wiedzieć o znakach towarowych

Problematyka ochrony znaków towarowych pełni w gospodarce rynkowej bardzo bardzo ważną rolę . Wynalazki i wzory użytkowe są sprawami ochrony, na które to Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych .

Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym o jedynym charakterze i chwilowej i terenowej skuteczności. Z racji uzyskania prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo indywidualnego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy albo zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacji posiadającej charakter prawny , jako stosownie łączny znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny lub (strona internetowa) na paru przedsiębiorców , jako wspólne prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu . Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może przyznać innej osobie upoważnienia do użytkowania znaku , zawierając z nią umowę licencyjną. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do spisu znaków towarowych. Znak towarowy prawomocnie pod ochroną , niepowtarzalny element , skutecznie wyróżniający go od towarów lub usług konkurencji.
papiery podatkowe
Opracował: Julian Partridge
Na podstawie: http://www.flickr.com
Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament , gama kolorów , kształt przestrzenny , w tym model towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy stworzony przez przedsiębiorcę w obrocie rynkowym w celu zdobycia wyraźnej identyfikacji swych towarów albo usług wśród użytkowników . Innowacyjne znaki towarowe na opakowaniach pojawiają się na rynku prawie co dnia , stając się wartościowym składnikiem bogactwa przedsiębiorstwa i zasadniczym częścią szerzenia produkowanych towarów lub (ciąg dalszy tego materiału> idź tutaj) świadczonych usług.


Inni czytali też

Inwestycje szyte na miarę – dotacje dla rolników

karta
Na podstawie: http://pixabay.com/
Nadal powiększa się baza dostępnych możliwości, którymi między innymi są dotacje dla rolników. Dawane do dyspozycji przez Unię Europejską i nie tylko rozwiązania otwierają rolnikom kolejne drzwi. Znakomicie przemyślane propozycje rozmaitych dotacji spotykają się z dobrym przyjęciem, ponieważ zapewniają jeszcze lepsze możliwości. Doskonałe rozwiązania przybliżają niezwykle szerokie spektrum opcji. Rozwiązań doskonale przygotowanych nie brakuje, o czym przekonało się już wiele osób.

Toteż tak ważne jest zaręczenie znak towarowy należytej ochrony prawnej, co pozwala zabezpieczać plagiatom ze strony osób trzecich , jak również ułatwia czerpanie korzyści materialnych z podrabiania tych znaków. Aby pomóc Państwu w tych niejasnościach zapraszamy do Biura patentowego we Wrocławiu. Naszym celem jest zaoferowanie Państwu sumiennej i całościowej porady w uzyskaniu wyłączności na będące efektem rezultatem Państwa wysiłku rozwiązania techniczne albo zapewnieniu wyłączności na użycie znaku towarowego, definicji firmy czy znaku firmowego.
2018-01-04
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.